I’m not going to play smarter than I am. Everyone has different issues, everyone is different but everyone can be happy one’s own way. I didn’t use to be, now I am. Whilst being on both sides of the force one gets to know oneself better. On my own instance -how straightforward it is, to speak of oneself, but in the same time efficient- it is to show, that we run our own lives ourselves. I see a huge gap between those who live and those who say that it’s not do-able. It is pretty sad. That’s their own choice, but they are not entirely aware of it. Because, obviously, no one wants to be any worse off. But sticking to the subject, by showing that it’s do-able, I move the borders of imagination and possibilities. I train how to motivate and what to do when it wilts.

Do people, who attend your seminars, come with any particular expectations? What do they look for? Do Poles from abroad expect the same as the ones in Poland?

They want changes, but we only provide them with tips, hints, motivation, little pushes to get things started, we don’t do phone calls for them. If anyone thinks that anything can be done while checking Facebook, then, well, one is wrong. Self- discipline and will are crucial to change. Poles abroad are in different situation. I was in a similar position when I worked in London for half a year. I will be able to remind it to myself during my lecture.

You are the best example that anything is possible- passion and will are fair enough. Let’s talk about the beginnings of your fame. How did you come across your best ideas?

Situation always generates ideas. Lack of interest of my person by TV led me to the idea of 20m2 talk show, much earlier lack of job led me to putting up of a huge resume, my strong will to be happy led me to self-making.

How do you do this thing, that all those celebs bigger and smaller cannot wait to meet you up? What’s the key to convince a star to open oneself?

Honesty and positive approach. Hurting someone is not my intention. I only talk to them- it’s so much but also so little. There are not many people talking these days. Nowadays we use 6 seconds videos.

Today you are recognizable, you achieved a lot and you don’t rest on laurels. Is it a peak of your achievements? What more can we expect from you?

Well, no;-) I know it’s a beginning. There’s a lot, but it all has one intention in common- to show that overcoming our weak sides is possible, because they exist. To work on better form of motivation, discover new ways to make other people’s lives easier.

What do you think of good opinion of Poles abroad and our website pozytywni.co.uk which promotes only achievements of Poles in UK? Positive opinions always delight. What are characteristics of a successful person? Determination, self-discipline and regularity. What would you advise to Poles building up their future in UK?

To believe that anything is possible! Every obstacle is there for a reason. Once we comprehend it, it is so much easier to live.

Translation: Michał Reimer (MA)

 

[W] 1

 

 

Co Łukasz Jakóbiak ma do przekazania brytyjskiej Polonii?

Nie będę udawał mądrzejszego niż jestem. Każdy ma inne problemy, kaźdy jest inny, ale każdy może być na swój sposób szczęśliwy. Kiedyś nie byłem, teraz jestem. Będąc po obu stronach mocy wiesz na ten temat więcej. Na własnym przykładzie, jakie to proste mówić o sobie, ale jednocześnie skuteczne, pokazuję, że to od nas zależy jak pokierujemy naszym życiem. Widzę olbrzymią przepaść między tymi co żyją, a tymi co mówią, że się nie da. Jest to smutne. Z jednej strony to ich wybór, ale nie do końca świadomy. Bo przecież nikt nie chce działać na swoją niekorzyść. Wracając do tematu, pokazuję, że można, przesuwam granicę wyobraźni i możliwości. Uczę jak wytworzyć motywację, co zrobić, gdy zanika.

– Czy ludzie, którzy przychodzą na podobne jak Wasze seminaria, mają jakieś konkretne oczekiwania? Czego szukają podczas tego typu spotkań? Czy Polacy za granicą oczekują tego samego, co w kraju?

Chcą zmian, ale my im damy tylko wskazówki, rady, motywację, takie kopniaka na dobry początek, nie wykonamy za nich telefonu. Jeżeli ktoś oczekuje, że siedząc i sprawdzając facebooka coś zmieni, to jest w błędzie. Dyscyplina i chęci to podstawa do zmian. Polacy za granicą są w innej sytuacji. Sam w takiej byłem po pracowałem w Londynie przez ponad pól roku. Będę mógł sobie ją przypomnieć podczas wykładu.

– Jesteś najlepszym przykładem na to, że człowiek może wszystko – wystarczy tylko chęć i pasja. Porozmawiajmy chwilę o początkach Twojej sławy. Jak narodziły się Twoje pomysły na najlepsze projekty?

Zawsze sytuacja generuje pomysł. Brak zainteresowanie moją osobą przez tv doprowadził do wymyślenia talk-show 20m2, dużo wcześniej brak pracy doprowadził do wywieszenia wielkiego cv, chęć bycia szczęśliwym do realizowania się.

– Jak to robisz, że te wszystkie gwiazdy i gwiazdki (mniejsze i większe) tylko czekają na spotkanie z Tobą? Jaki jest klucz do „otwarcia celebryty”?

Szczerość, pozytywne nastawienie. Nie jest moim celem skrzywdzenie osoby. Ja z nimi tylko rozmawiam, tak mało, a tak wiele. Dzisiaj już nie wiele osób rozmawia. Dzisiaj posługujemy się 6 sekundowym video.

– Dzisiaj jesteś osobą rozpoznawalną, osobą która osiągnęła już wiele i nie spoczywa na laurach – czy to szczyt Twoich możliwości? Czego jeszcze możemy się po Tobie spodziewać?

No nie 😉 To początek i ja to wiem. Jest tego dużo, ale wszystko tonie łączy jeden cel = pokazać, że można, przezwyciężyć swoje słabości, bo takie też są. Pracowac nad najlepszą formą motywacji, odkrywać nowe sposoby, aby innym było łatwiej.

– Co sądzisz o pozytywnych opiniach o Polakach za granicą i o portalu WWW.pozytywni.co.uk, który promuje wyłącznie sukcesy polskich ludzi na Wyspach?

Pozytywne opinie zawsze cieszą 

– Jakimi cechami musi charakteryzować się człowiek, aby osiągnąć sukces?

Determinacją, systematycznością, samodyscypliną.

– Co na zakończenie poradziłbyś Polakom, budującym swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii?

Aby uwierzyli, że można! Każda przeszkoda jest po coś, jeżeli zrozumiemy, że tak jest, to będzie nam łatwiej żyć.