Simplest way? Work hard and believe in yourself. But above all- a hard work. I don’t know any easier way, paradoxically.

Did you, and -if yes- how did you make your first million? How did you come across of idea to share the knowledge, apparently, inscrutable to many?

I have gained my first million from few sources and I’m a follower of the idea of diversification of income. I split them in 2 categories- passive and active. Active income was gained via companies concentraiting mainly on spare time animation. (One may say that we pioneered the direction in Poland).Passive income was gained from my investments: a flat to rent, e-learning courses, e-books, etc. That money “got together” on my account although I didn’t spend time on them. As for why do I share my knowledge? Strange qustion.Why would I not?

What will you be talking about throughout your lecture in UK?

About dreams, changing mental habits, about my work with the best volleyball players in the world and motivation. It’s fairly difficult to describe. I will only say that your blood pressure will be up!

Passion, business or life? What is most important for you?

Life! Up untill now I don’t see any greater value than love to people and reciprocated emotions.

What was your path of succes like?

One would need few more books to explain that. I’m half way through writing another one:-) What would you advise to Poles who are torn beetwen living in their fatherland and inUK, between living life here and there?

Borders are extention o f mind.Mental border can be much more frustrating that geographical one.I encourage you to focus in order to ask yourself: what do I want from life? And then one should start looking for tools and ways to speed it up. One of these ways is Mentiga’s mental training, probably the most efficient way I used, not only against Antiga’s volleyball players.

Have you seen our website pozytywni.co.uk?

No.

We’re promoting succes stories. How do you find Polish diaspora in UK? Would you agree that media often copy harmful, stereotyped opinion on us and only slightly promote positive activities between Poles?

I don’t know that many Poles in UK. Nonetheless I dislike generalizations- they are always harmful. On the other hand, in every group large enough loveable people alongside bogans will be found. Just like in Gaus graph- these are stats probably also in Polish diaspora.

How to build up self-confidence and motivation between Poles abroad? How to cause them not feel any worse than the other nations and allow them to start believing in their infinite possibilities?

I will gladly let you feel it- at the rendezvous in Oxford.

What, as the Positives, can we wish you?

Positive vibrations and feeding positivism of my knowledge for the others!

 

Translation: Michał Reimer (MA)

[W] 2

 

 

 

 

 

 

 

Jak zarobić pierwszy milion idąc pod prąd?

Najprostsza metoda? Cizko pracowac i wierzyc w siebie. Ale przede wszystkim cieka praca – nie znam łatwiejszego (paradoksalnie) sposobu.

– Czy i jak sam zarobie pierwszy milion? I skad pomysl na podzielenie sie wiedza , wielu wydajaca sie wiedza sekretna ? Pierwszy milion zarobilem z kilku źródeł i jestem zwolennikiem dywersyfikacji przychodów na aktywne i pasywne. Aktywne przychody dały mi firmy, które zajmowały się głównie animacją czasu wolnego (można powiedzieć , że byliśmy jednym z pionierów tego kierunku w Polsce). Przychody pasywne pochodziły z moich inwestycji: w mieszkania na wynajem, w kursy e-learning, w e-booki itd. Te pieniądze “zbierały się ” na koncie, chociaż nie poświęcałem czasu na te projekty. A czemu dzielę się tą wiedzą ? Dziwne pytanie! Czemu miał bym się NIE dzielić ???

– O czym będziesz mówił podczas planowanego wykładu w Wielkiej Brytanii?

O marzeniach, zmianie nawyków mentalnych, o mojej pracy z najlepszymi siatkarzami świata i o motywacji. Trudno to opisać . Powiem tylko tyle, że ciśnienie pójdzie Wam do góry:)

– Pasja, biznes czy życie? Co jest dla Ciebie najważniejsze?

Życie! Jak na razie nie widzę większej wartości niż miołość do innych ludzi i ich odwzajemnione uczucia.

– Jak wyglądała Twoja droga do sukcesu?

Trzeba by paru ksiąek, żeby na to pytanie odpowiedzieć 🙂 Jestem w trakcie pisania kolejnej:)

– Co mógłbyś poradzić Polakom, którzy sąrozdarci pomiędzy swoim ojczystym krajem a Wielką Brytanią , pomiędzy łżyciem tam i tu?

Granice są przedłużeniem umysłu. Znacznie bardziej może nas frustrować i demotywować granica mentalna niż geograficzna. Zachęcam do przyjrzenia się temu, czego tak naprawdę w życiu chcę. A potem do szukania drogi i narzędzi, które tą drogę przyśpieszą. Jednym z nich jest trening mentalny – chyba najskuteczniejsza metoda, jaką sam dotychczas zastosowałem, nie tylko u siatkarzy Antigi.

– Czy widziałeś już naszą pozytywną stronę http://www.pozytywni.co.uk ?

Nie

– Promujemy sukcesy Polaków w Wielkiej Brytanii. Jak oceniasz brytyjską polonię ? Czy zgodzisz si z nami, e media często powielają krzywdzące, stereotypowe opinie na nasz temat i tylko w niewielkim stopniu promują pozytywne aktywności Polaków?

Nie znam a tak wielu Polaków w UK. Niemniej jednak nie lubię żadnych generalizacji – one zawsze są krzywdzące. Z drugiej strony, w każdej – odpowiednio licznej – grupie zdarzą się i ludzie kochani i debile. Tak jak w wykresie Gausa – takie s statystyki pewnie i w ród polonii.

– Jak wzmocnić pewność siebie i motywację Polaków za granicą ? Jak sprawić , by nie czuli się gorsi od innych nacji i by zaczęli wierzyć w swoje nieograniczone możliwości?

O! Chętnie dam Wam to odczuć – na spotkaniu w Oxfordzie:)

– Czego, jako Pozytywni, możemy Ci życzyć ?

Pozytywnych wibracji i pożywnego pozytywizmu mojej wiedzy dla innych!

 

How to make first million whilst going against the flow?

Simplest way? Work hard and believe in yourself. But above all- a hard work. I don’t know any easier way, paradoxically.

Did you, and -if yes- how did you make your first million? How did you come across of idea to share the knowledge, apparently, inscrutable to many?

I have gained my first million from few sources and I’m a follower of the idea of diversification of income. I split them in 2 categories- passive and active. Active income was gained via companies concentraiting mainly on spare time animation. (One may say that we pioneered the direction in Poland).Passive income was gained from my investments: a flat to rent, e-learning courses, e-books, etc. That money “got together” on my account although I didn’t spend time on them. As for why do I share my knowledge? Strange qustion.Why would I not?

What will you be talking about throughout your lecture in UK?

About dreams, changing mental habits, about my work with the best volleyball players in the world and motivation. It’s fairly difficult to describe. I will only say that your blood pressure will be up!

Passion, business or life? What is most important for you?

Life! Up untill now I don’t see any greater value than love to people and reciprocated emotions.

What was your path of succes like?

One would need few more books to explain that. I’m half way through writing another one:-) What would you advise to Poles who are torn beetwen living in their fatherland and inUK, between living life here and there?

Borders are extention o f mind.Mental border can be much more frustrating that geographical one.I encourage you to focus in order to ask yourself: what do I want from life? And then one should start looking for tools and ways to speed it up. One of these ways is Mentiga’s mental training, probably the most efficient way I used, not only against Antiga’s volleyball players.

Have you seen our website pozytywni.co.uk?

No.

We’re promoting succes stories. How do you find Polish diaspora in UK? Would you agree that media often copy harmful, stereotyped opinion on us and only slightly promote positive activities between Poles?

I don’t know that many Poles in UK. Nonetheless I dislike generalizations- they are always harmful. On the other hand, in every group large enough loveable people alongside bogans will be found. Just like in Gaus graph- these are stats probably also in Polish diaspora.

How to build up self-confidence and motivation between Poles abroad? How to cause them not feel any worse than the other nations and allow them to start believing in their infinite possibilities?

I will gladly let you feel it- at the rendezvous in Oxford.

What, as the Positives, can we wish you?

Positive vibrations and feeding positivism of my knowledge for the others!

 

Translation: Michał Reimer (MA)